Search:חֶצְרוֹן -> חֶצְרוֹן

חֶצְרוֹן


ח ֶ צ ְ ר ו ֹ ן hex:#1495;#1462;#1510;#1456;#1512;#1493;#1465;#1503;
Search Google:חֶצְרוֹן

Zero אפסGalatians 6:26 verse
Let us not be desirous of vain glory, provoking one another, envying one another.

ΕΜΟΙ ΔΕ ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ ΚΑΥΧΑΣΨΑΙ ΕΙ ΜΗ ΕΝ ΤΩ ΣΤΑΥΡΩ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΙ ΟΥ ΕΜΟΙ ΚΟΣΜΟς ΕΣΤΑΥΡΩΤΑΙ ΚΑΓΩ ΚΟΣΜΩ

Jeremiah 37:18 verse
Moreover Jeremiah said unto king Zedekiah, What have I offended against thee, or against thy servants, or against this people, that ye have put me in prison ?

ויאמר ירמיהו אל־המלך צדקיהו מה חטאתי לך ולעבדיך ולעם הזה כי־נתתם אותי אל־בית הכלא

1 Kings 20:4 verse
And the king of Israel answered and said , My lord, O king, according to thy saying, I am thine, and all that I have.

ויען מלכ־ישׂראל ויאמר כדברך אדני המלך לך אני וכל־אשׁר־לי

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting