Search:חַיּוּת -> חַיּוּת

חַיּוּת


ח ַ י ּ ו ּ ת hex:#1495;#1463;#1497;#1468;#1493;#1468;#1514;
Search Google:חַיּוּת

Zero אפסPsalms 101:1 verse
I will sing of mercy and judgment : unto thee, O LORD, will I sing .

לדוד מזמור חסד־ומשׁפט אשׁירה לך יהוה אזמרה

1 Chronicles 26:20 verse
And of the Levites, Ahijah was over the treasures of the house of God, and over the treasures of the dedicated things.

והלוים אחיה על־אוצרות בית האלהים ולאצרות הקדשׁים

Mark 12:19 verse
Master, Moses wrote unto us, If a man's brother die , and leave his wife behind him, and leave no children, that his brother should take his wife, and raise up seed unto his brother.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΕ ΜΩΥΣΗς ΕΓΡΑΘΕΝ ΗΜΙΝ ΟΤΙ ΕΑΝ ΤΙΝΟς ΑΔΕΛΦΟς ΑΠΟΨΑΝΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΙΠΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΑΦΗ ΤΕΚΝΟΝ ΙΝΑ ΛΑΒΗ Ο ΑΔΕΛΦΟς ΑΥΤΟΥ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΝΑΣΤΗΣΗ ΣΠΕΡΜΑ ΤΩ ΑΔΕΛΦΩ ΑΥΤΟΥ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting