Search:חַכִּים -> חַכִּים

חַכִּים


ח ַ כ ּ ִ י ם hex:#1495;#1463;#1499;#1468;#1460;#1497;#1501;
Search Google:חַכִּים

Zero אפסNumbers 6:14 verse
And he shall offer his offering unto the LORD, one he lamb of the first year without blemish for a burnt offering, and one ewe lamb of the first year without blemish for a sin offering, and one ram without blemish for peace offerings,

והקריב את־קרבנו ליהוה כבשׂ בנ־שׁנתו תמים אחד לעלה וכבשׂה אחת בת־שׁנתה תמימה לחטאת ואיל־אחד תמים לשׁלמים

Matthew 8:18 verse
Now when Jesus saw great multitudes about him, he gave commandment to depart unto the other side.

ΙΔΩΝ ΔΕ Ο ΙΗΣΟΥς ΟΧΛΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΝ ΕΚΕΛΕΥΣΕΝ ΑΠΕΛΨΕΙΝ ΕΙς ΤΟ ΠΕΡΑΝ

Leviticus 6:1 verse
And the LORD spake unto Moses, saying ,

וידבר יהוה אל־משׁה לאמר

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting