Search:חַמָּה -> חַמָּה

חַמָּה


ח ַ מ ּ ָ ה hex:#1495;#1463;#1502;#1468;#1464;#1492;
Search Google:חַמָּה

Zero אפס2 Chronicles 4:20 verse
Moreover the candlesticks with their lamps, that they should burn after the manner before the oracle, of pure gold ;

ואת־המנרות ונרתיהם לבערם כמשׁפט לפני הדביר זהב סגור

Luke 24:19 verse
And he said unto them, What things ? And they said unto him, Concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet mighty in deed and word before God and all the people :

ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΟΙς ΠΟΙΑ ΟΙ ΔΕ ΕΙΠΑΝ ΑΥΤΩ ΤΑ ΠΕΡΙ ΙΗΣΟΥ ΤΟΥ ΝΑΖΑΡΗΝΟΥ Ος ΕΓΕΝΕΤΟ ΑΝΗΡ ΠΡΟΦΗΤΗς ΔΥΝΑΤΟς ΕΝ ΕΡΓΩ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΨΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟς ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Judges 20:31 verse
And the children of Benjamin went out against the people, and were drawn away from the city ; and they began to smite of the people, and kill, as at other times, in the highways, of which one goeth up to the house of God , and the other to Gibeah in the field, about thirty men of Israel.

ויצאו בני־בנימן לקראת העם הנתקו מנ־העיר ויחלו להכות מהעם חללים כפעם בפעם במסלות אשׁר אחת עלה בית־אל ואחת גבעתה בשׂדה כשׁלשׁים אישׁ בישׂראל

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting