Search:חַמָּה -> חַמָּה

חַמָּה


ח ַ מ ּ ָ ה hex:#1495;#1463;#1502;#1468;#1464;#1492;
Search Google:חַמָּה

Zero אפסExodus 36:38 verse
And the five pillars of it with their hooks : and he overlaid their chapiters and their fillets with gold : but their five sockets were of brass.

ואת־עמודיו חמשׁה ואת־וויהם וצפה ראשׁיהם וחשׁקיהם זהב ואדניהם חמשׁה נחשׁת

Titus 1:6 verse
If any be blameless, the husband of one wife, having faithful children not accused of riot or unruly.

ΕΙ ΤΙς ΕΣΤΙΝ ΑΝΕΓΚΛΗΤΟς ΜΙΑς ΓΥΝΑΙΚΟς ΑΝΗΡ ΤΕΚΝΑ ΕΧΩΝ ΠΙΣΤΑ ΜΗ ΕΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΩΤΙΑς Η ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΑ

2 Corinthians 7:15 verse
And his inward affection is more abundant toward you, whilst he remembereth the obedience of you all, how with fear and trembling ye received him.

ΚΑΙ ΤΑ ΣΠΛΑΓΧΝΑ ΑΥΤΟΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩς ΕΙς ΥΜΑς ΕΣΤΙΝ ΑΝΑΜΙΜΝΗΣΚΟΜΕΝΟΥ ΤΗΝ ΠΑΝΤΩΝ ΥΜΩΝ ΥΠΑΚΟΗΝ Ως ΜΕΤΑ ΦΟΒΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΥ ΕΔΕΞΑΣΨΕ ΑΥΤΟΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting