Search:חָכָם -> חָכָם

חָכָם


ח ָ כ ָ ם hex:#1495;#1464;#1499;#1464;#1501;
Search Google:חָכָם

Zero אפסNumbers 7:62 verse
One golden spoon of ten shekels, full of incense :

כף אחת עשׂרה זהב מלאה קטרת

1 Peter 4:13 verse
But rejoice , inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings ; that, when his glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy .

ΑΛΛΑ ΚΑΨΟ ΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΤΟΙς ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΨΗΜΑΣΙΝ ΧΑΙΡΕΤΕ ΙΝΑ ΚΑΙ ΕΝ ΤΗ ΑΠΟΚΑΛΥΘΕΙ ΤΗς ΔΟΞΗς ΑΥΤΟΥ ΧΑΡΗΤΕ ΑΓΑΛΛΙΩΜΕΝΟΙ

Exodus 19:19 verse
And when the voice of the trumpet sounded long , and waxed louder and louder, Moses spake , and God answered him by a voice.

ויהי קול השׁופר הולך וחזק מאד משׁה ידבר והאלהים יעננו בקול

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting