Search:חָכָם -> חָכָם

חָכָם


ח ָ כ ָ ם hex:#1495;#1464;#1499;#1464;#1501;
Search Google:חָכָם

Zero אפסLeviticus 19:36 verse
Just balances, just weights, a just ephah, and a just hin, shall ye have: I am the LORD your God, which brought you out of the land of Egypt.

מאזני צדק אבני־צדק איפת צדק והין צדק יהיה לכם אני יהוה אלהיכם אשׁר־הוצאתי אתכם מארץ מצרים

Mark 14:5 verse
For it might have been sold for more than three hundred pence, and have been given to the poor. And they murmured against her.

ΗΔΥΝΑΤΟ ΓΑΡ ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΜΥΡΟΝ ΠΡΑΨΗΝΑΙ ΕΠΑΝΩ ΔΗΝΑΡΙΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΨΗΝΑΙ ΤΟΙς ΠΤΩΧΟΙς ΚΑΙ ΕΝΕΒΡΙΜΩΝΤΟ ΑΥΤΗ

Numbers 34:7 verse
And this shall be your north border : from the great sea ye shall point out for you mount Hor :

וזה־יהיה לכם גבול צפון מנ־הים הגדל תתאו לכם הר ההר

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting