Search:חָמַם -> חָמַם

חָמַם


ח ָ מ ַ ם hex:#1495;#1464;#1502;#1463;#1501;
Search Google:חָמַם

Zero אפסJoshua 15:11 verse
And the border went out unto the side of Ekron northward : and the border was drawn to Shicron, and passed along to mount Baalah, and went out unto Jabneel ; and the goings out of the border were at the sea.

ויצא הגבול אל־כתף עקרון צפונה ותאר הגבול שׁכרונה ועבר הר־הבעלה ויצא יבנאל והיו תצאות הגבול ימה

Philippians 3:20 verse
For our conversation is in heaven ; from whence also we look for the Saviour, the Lord Jesus Christ :

ΗΜΩΝ ΓΑΡ ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΕΝ ΟΥΡΑΝΟΙς ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΞ ΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΑ ΑΠΕΚΔΕΧΟΜΕΨΑ ΚΥΡΙΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ

Psalms 78:65 verse
Then the Lord awaked as one out of sleep, and like a mighty man that shouteth by reason of wine.

ויקץ כישׁן אדני כגבור מתרונן מיין

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting