Search:חָרוֹן -> חָרוֹן

חָרוֹן


ח ָ ר ו ֹ ן hex:#1495;#1464;#1512;#1493;#1465;#1503;
Search Google:חָרוֹן

Zero אפסEzekiel 9:8 verse
And it came to pass, while they were slaying them, and I was left , that I fell upon my face, and cried , and said , Ah Lord GOD ! wilt thou destroy all the residue of Israel in thy pouring out of thy fury upon Jerusalem ?

ויהי כהכותם ונאשׁאר אני ואפלה על־פני ואזעק ואמר אהה אדני יהוה המשׁחית אתה את כל־שׁארית ישׂראל בשׁפכך את־חמתך על־ירושׁלם

Luke 7:22 verse
Then Jesus answering said unto them, Go your way , and tell John what things ye have seen and heard ; how that the blind see , the lame walk , the lepers are cleansed , the deaf hear , the dead are raised , to the poor the gospel is preached .

ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΨΕΙς ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΟΙς ΠΟΡΕΥΨΕΝΤΕς ΑΠΑΓΓΕΙΛΑΤΕ ΙΩΑΝΝΗ Α ΕΙΔΕΤΕ ΚΑΙ ΗΚΟΥΣΑΤΕ ΤΥΦΛΟΙ ΑΝΑΒΛΕΠΟΥΣΙΝ ΧΩΛΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣΙΝ ΛΕΠΡΟΙ ΚΑΨΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΩΦΟΙ ΑΚΟΥΟΥΣΙΝ ΝΕΚΡΟΙ ΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ ΠΤΩΧΟΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΟΝΤΑΙ

Psalms 94:5 verse
They break in pieces thy people, O LORD, and afflict thine heritage.

עמך יהוה ידכאו ונחלתך יענו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting