Search:חָרוֹן -> חָרוֹן

חָרוֹן


ח ָ ר ו ֹ ן hex:#1495;#1464;#1512;#1493;#1465;#1503;
Search Google:חָרוֹן

Zero אפסEzekiel 39:10 verse
So that they shall take no wood out of the field, neither cut down any out of the forests ; for they shall burn the weapons with fire : and they shall spoil those that spoiled them, and rob those that robbed them, saith the Lord GOD.

ולא־ישׂאו עצים מנ־השׂדה ולא יחטבו מנ־היערים כי בנשׁק יבערו־אשׁ ושׁללו את־שׁלליהם ובזזו את־בזזיהם נאם אדני יהוה

Genesis 19:36 verse
Thus were both the daughters of Lot with child by their father.

ותהרין שׁתי בנות־לוט מאביהן

Psalms 27:12 verse
Deliver me not over unto the will of mine enemies : for false witnesses are risen up against me, and such as breathe out cruelty.

אל־תתנני בנפשׁ צרי כי קמו־בי עדי־שׁקר ויפח חמס

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting