Search:חֹפֶן -> חֹפֶן

חֹפֶן


ח ֹ פ ֶ ן hex:#1495;#1465;#1508;#1462;#1503;
Search Google:חֹפֶן

Zero אפסLeviticus 14:40 verse
Then the priest shall command that they take away the stones in which the plague is, and they shall cast them into an unclean place without the city :

וצוה הכהן וחלצו את־האבנים אשׁר בהן הנגע והשׁליכו אתהן אל־מחוץ לעיר אל־מקום טמא

1 Chronicles 19:13 verse
Be of good courage , and let us behave ourselves valiantly for our people, and for the cities of our God : and let the LORD do that which is good in his sight.

חזק ונתחזקה בעד־עמנו ובעד ערי אלהינו ויהוה הטוב בעיניו יעשׂה

Genesis 47:30 verse
But I will lie with my fathers, and thou shalt carry me out of Egypt, and bury me in their buryingplace. And he said , I will do as thou hast said.

ושׁכבתי עמ־אבתי ונשׂאתני ממצרים וקברתני בקברתם ויאמר אנכי אעשׂה כדברך

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting