Search:טְעֵם -> טְעֵם

טְעֵם


ט ְ ע ֵ ם hex:#1496;#1456;#1506;#1461;#1501;
Search Google:טְעֵם

Zero אפסLeviticus 10:3 verse
Then Moses said unto Aaron, This is it that the LORD spake , saying , I will be sanctified in them that come nigh me, and before all the people I will be glorified . And Aaron held his peace .

ויאמר משׁה אל־אהרן הוא אשׁר־דבר יהוה לאמר בקרבי אקדשׁ ועל־פני כל־העם אכבד וידם אהרן

Luke 8:49 verse
While he yet spake , there cometh one from the ruler of the synagogue's house, saying to him, Thy daughter is dead ; trouble not the Master.

ΕΤΙ ΑΥΤΟΥ ΛΑΛΟΥΝΤΟς ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΙς ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΥΝΑΓΩΓΟΥ ΛΕΓΩΝ ΟΤΙ ΤΕΨΝΗΚΕΝ Η ΨΥΓΑΤΗΡ ΣΟΥ ΜΗΚΕΤΙ ΣΚΥΛΛΕ ΤΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΝ

Isaiah 19:14 verse
The LORD hath mingled a perverse spirit in the midst thereof: and they have caused Egypt to err in every work thereof, as a drunken man staggereth in his vomit.

יהוה מסך בקרבה רוח עועים והתעו את־מצרים בכל־מעשׂהו כהתעות שׁכור בקיאו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting