Search:טְעֵם -> טְעֵם

טְעֵם


ט ְ ע ֵ ם hex:#1496;#1456;#1506;#1461;#1501;
Search Google:טְעֵם

Zero אפסIsaiah 1:27 verse
Zion shall be redeemed with judgment, and her converts with righteousness.

ציון במשׁפט תפדה ושׁביה בצדקה

Job 41:26 verse
The sword of him that layeth at him cannot hold : the spear, the dart, nor the habergeon.

משׂיגהו חרב בלי תקום חנית מסע ושׁריה

Isaiah 2:17 verse
And the loftiness of man shall be bowed down , and the haughtiness of men shall be made low : and the LORD alone shall be exalted in that day.

ושׁח גבהות האדם ושׁפל רום אנשׁים ונשׂגב יהוה לבדו ביום ההוא

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting