Search:טְעֵם -> טְעֵם

טְעֵם


ט ְ ע ֵ ם hex:#1496;#1456;#1506;#1461;#1501;
Search Google:טְעֵם

Zero אפס1 Kings 6:37 verse
In the fourth year was the foundation of the house of the LORD laid , in the month Zif :

בשׁנה הרביעית יסד בית יהוה בירח זו

1 Corinthians 4:5 verse
Therefore judge nothing before the time, until the Lord come , who both will bring to light the hidden things of darkness, and will make manifest the counsels of the hearts : and then shall every man have praise of God.

ΩΣΤΕ ΜΗ ΠΡΟ ΚΑΙΡΟΥ ΤΙ ΚΡΙΝΕΤΕ ΕΩς ΑΝ ΕΛΨΗ Ο ΚΥΡΙΟς Ος ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΕΙ ΤΑ ΚΡΥΠΤΑ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥς ΚΑΙ ΦΑΝΕΡΩΣΕΙ ΤΑς ΒΟΥΛΑς ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΤΕ Ο ΕΠΑΙΝΟς ΓΕΝΗΣΕΤΑΙ ΕΚΑΣΤΩ ΑΠΟ ΤΟΥ ΨΕΟΥ

Joshua 20:7 verse
And they appointed Kedesh in Galilee in mount Naphtali, and Shechem in mount Ephraim, and Kirjatharba, which is Hebron, in the mountain of Judah.

ויקדשׁו את־קדשׁ בגליל בהר נפתלי ואת־שׁכם בהר אפרים ואת־קרית ארבע היא חברון בהר יהודה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting