Search:יַעַר -> יַעַר

יַעַר


י ַ ע ַ ר hex:#1497;#1463;#1506;#1463;#1512;
Search Google:יַעַר

Zero אפס2 Kings 19:23 verse
By thy messengers thou hast reproached the Lord, and hast said , With the multitude of my chariots I am come up to the height of the mountains, to the sides of Lebanon, and will cut down the tall cedar trees thereof, and the choice fir trees thereof: and I will enter into the lodgings of his borders, and into the forest of his Carmel.

ביד מלאכיך חרפת אדני ותאמר ברכב רכבי אני עליתי מרום הרים ירכתי לבנון ואכרת קומת ארזיו מבחור ברשׁיו ואבואה מלון קצה יער כרמלו

Jeremiah 50:46 verse
At the noise of the taking of Babylon the earth is moved , and the cry is heard among the nations.

מקול נתפשׂה בבל נרעשׁה הארץ וזעקה בגוים נשׁמע

Psalms 130:3 verse
If thou, LORD, shouldest mark iniquities, O Lord, who shall stand ?

אמ־עונות תשׁמר־יה אדני מי יעמד

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting