Search:יַעַר -> יַעַר

יַעַר


י ַ ע ַ ר hex:#1497;#1463;#1506;#1463;#1512;
Search Google:יַעַר

Zero אפסEzekiel 7:20 verse
As for the beauty of his ornament, he set it in majesty : but they made the images of their abominations and of their detestable things therein: therefore have I set it far from them.

וצבי עדיו לגאון שׂמהו וצלמי תועבתם שׁקוציהם עשׂו בו על־כן נתתיו להם לנדה

Joshua 22:28 verse
Therefore said we, that it shall be, when they should so say to us or to our generations in time to come, that we may say again, Behold the pattern of the altar of the LORD, which our fathers made , not for burnt offerings, nor for sacrifices ; but it is a witness between us and you.

ונאמר והיה כי־יאמרו אלינו ואל־דרתינו מחר ואמרנו ראו את־תבנית מזבח יהוה אשׁר־עשׂו אבותינו לא לעולה ולא לזבח כי־עד הוא בינינו וביניכם

Galatians 4:1 verse
O foolish Galatians, who hath bewitched you, that ye should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ hath been evidently set forth , crucified among you ?1

ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΤΑ ΑΝΨΡΩΠΟΝ ΛΕΓΩ ΟΜΩς ΑΝΨΡΩΠΟΥ ΚΕΚΥΡΩΜΕΝΗΝ ΔΙΑΨΗΚΗΝ ΟΥΔΕΙς ΑΨΕΤΕΙ Η ΕΠΙΔΙΑΤΑΣΣΕΤΑΙ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting