Search:יָלַד -> יָלַד

יָלַד


י ָ ל ַ ד hex:#1497;#1464;#1500;#1463;#1491;
Search Google:יָלַד

Zero אפסMatthew 3:8 verse
Bring forth therefore fruits meet for repentance :

ΠΟΙΗΣΑΤΕ ΟΥΝ ΚΑΡΠΟΝ ΑΞΙΟΝ ΤΗς ΜΕΤΑΝΟΙΑς

2 Samuel 24:1 verse
And again the anger of the LORD was kindled against Israel, and he moved David against them to say , Go , number Israel and Judah.

ויסף אפ־יהוה לחרות בישׂראל ויסת את־דוד בהם לאמר לך מנה את־ישׂראל ואת־יהודה

Lamentations 3:14 verse
I was a derision to all my people ; and their song all the day.

הייתי שׂחק לכל־עמי נגינתם כל־היום

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting