Search:יָלַד -> יָלַד

יָלַד


י ָ ל ַ ד hex:#1497;#1464;#1500;#1463;#1491;
Search Google:יָלַד

Zero אפסEphesians 1:4 verse
According as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love :

ΚΑΨΩς ΕΞΕΛΕΞΑΤΟ ΗΜΑς ΕΝ ΑΥΤΩ ΠΡΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗς ΚΟΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΜΑς ΑΓΙΟΥς ΚΑΙ ΑΜΩΜΟΥς ΚΑΤΕΝΩΠΙΟΝ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΑΓΑΠΗ

2 Kings 8:7 verse
And Elisha came to Damascus ; and Benhadad the king of Syria was sick ; and it was told him, saying , The man of God is come hither.

ויבא אלישׁע דמשׂק ובנ־הדד מלכ־ארם חלה ויגד־לו לאמר בא אישׁ האלהים עד־הנה

Job 40:8 verse
Wilt thou also disannul my judgment ? wilt thou condemn me, that thou mayest be righteous ?

האף תפר משׁפטי תרשׁיעני למען תצדק

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting