Search:יָתַר -> יָתַר

יָתַר


י ָ ת ַ ר hex:#1497;#1464;#1514;#1463;#1512;
Search Google:יָתַר

Zero אפסGenesis 26:19 verse
And Isaac's servants digged in the valley, and found there a well of springing water.

ויחפרו עבדי־יצחק בנחל וימצאו־שׁם באר מים חיים

Psalms 8:5 verse
For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honour.

ותחסרהו מעט מאלהים וכבוד והדר תעטרהו

1 Samuel 19:7 verse
And Jonathan called David, and Jonathan shewed him all those things. And Jonathan brought David to Saul, and he was in his presence, as in times past .

ויקרא יהונתן לדוד ויגד־לו יהונתן את כל־הדברים האלה ויבא יהונתן את־דוד אל־שׁאול ויהי לפניו כאתמול שׁלשׁום

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting