Search:יוֹסֵף -> יוֹסֵף

יוֹסֵף


י ו ֹ ס ֵ ף hex:#1497;#1493;#1465;#1505;#1461;#1507;
Search Google:יוֹסֵף

Zero אפסJob 31:16 verse
If I have withheld the poor from their desire, or have caused the eyes of the widow to fail ;

אמ־אמנע מחפץ דלים ועיני אלמנה אכלה

Matthew 12:17 verse
That it might be fulfilled which was spoken by Esaias the prophet, saying ,

ΙΝΑ ΠΛΗΡΩΨΗ ΤΟ ΡΗΨΕΝ ΔΙΑ ΗΣΑΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΛΕΓΟΝΤΟς

Ezekiel 10:11 verse
When they went , they went upon their four sides ; they turned not as they went , but to the place whither the head looked they followed it; they turned not as they went .

בלכתם אל־ארבעת רבעיהם ילכו לא יסבו בלכתם כי המקום אשׁר־יפנה הראשׁ אחריו ילכו לא יסבו בלכתם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting