Search:כְּמוֹ -> כְּמוֹ

כְּמוֹ


כ ּ ְ מ ו ֹ hex:#1499;#1468;#1456;#1502;#1493;#1465;
Search Google:כְּמוֹ

Leviticus 24:12 verse
And they put him in ward, that the mind of the LORD might be shewed them.

ויניחהו במשׁמר לפרשׁ להם על־פי יהוה

1 Samuel 20:22 verse
But if I say thus unto the young man, Behold, the arrows are beyond thee; go thy way : for the LORD hath sent thee away .

ואמ־כה אמר לעלם הנה החצים ממך והלאה לך כי שׁלחך יהוה

Joshua 12:17 verse
The king of Tappuah, one ; the king of Hepher, one ;

מלך תפוח אחד מלך חפר אחד

If you’ve had your head buried in the sand for the last several years
and haven’t been paying attention, a handful of billionaires in Silicon Valley
now have control over what you say and who you’re allowed to say it to.
footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting