Search:כְּמוֹ -> כְּמוֹ

כְּמוֹ


כ ּ ְ מ ו ֹ hex:#1499;#1468;#1456;#1502;#1493;#1465;
Search Google:כְּמוֹ

Zero אפסPsalms 116:16 verse
O LORD, truly I am thy servant ; I am thy servant, and the son of thine handmaid : thou hast loosed my bonds.

אנה יהוה כי־אני עבדך אני־עבדך בנ־אמתך פתחת למוסרי

Micah 1:15 verse
Yet will I bring an heir unto thee, O inhabitant of Mareshah : he shall come unto Adullam the glory of Israel.

עד הירשׁ אבי לך יושׁבת מרשׁה עד־עדלם יבוא כבוד ישׂראל

Mark 3:28 verse
Verily I say unto you, All sins shall be forgiven unto the sons of men, and blasphemies wherewith soever they shall blaspheme :

ΑΜΗΝ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΟΤΙ ΠΑΝΤΑ ΑΦΕΨΗΣΕΤΑΙ ΤΟΙς ΥΙΟΙς ΤΩΝ ΑΝΨΡΩΠΩΝ ΤΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΙ ΟΣΑ ΕΑΝ ΒΛΑΣΦΗΜΗΣΩΣΙΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting