Search:כְּמוֹ -> כְּמוֹ

כְּמוֹ


כ ּ ְ מ ו ֹ hex:#1499;#1468;#1456;#1502;#1493;#1465;
Search Google:כְּמוֹ

Zero אפסJeremiah 35:19 verse
Therefore thus saith the LORD of hosts, the God of Israel ; Jonadab the son of Rechab shall not want a man to stand before me for ever.

לכן כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל לא־יכרת אישׁ ליונדב בנ־רכב עמד לפני כל־הימים

Psalms 118:25 verse
Save now, I beseech thee, O LORD : O LORD, I beseech thee, send now prosperity .

אנא יהוה הושׁיעה נא אנא יהוה הצליחה נא

Matthew 4:15 verse
The land of Zabulon, and the land of Nephthalim, by the way of the sea, beyond Jordan, Galilee of the Gentiles ;

ΓΗ ΖΑΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΓΗ ΝΕΦΨΑΛΙΜ ΟΔΟΝ ΨΑΛΑΣΣΗς ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΓΑΛΙΛΑΙΑ ΤΩΝ ΕΨΝΩΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting