Search:כַּעַס -> כַּעַס

כַּעַס


כ ּ ַ ע ַ ס hex:#1499;#1468;#1463;#1506;#1463;#1505;
Search Google:כַּעַס

Zero אפסJob 42:6 verse
Wherefore I abhor myself, and repent in dust and ashes.

על־כן אמאס ונחמתי על־עפר ואפר

1 Chronicles 11:18 verse
And the three brake through the host of the Philistines, and drew water out of the well of Bethlehem, that was by the gate, and took it, and brought it to David : but David would not drink of it, but poured it out to the LORD,

ויבקעו השׁלשׁה במחנה פלשׁתים וישׁאבו־מים מבור בית־לחם אשׁר בשׁער וישׂאו ויבאו אל־דויד ולא־אבה דויד לשׁתותם וינסך אתם ליהוה

Psalms 118:29 verse
O give thanks unto the LORD ; for he is good : for his mercy endureth for ever.

הודו ליהוה כי־טוב כי לעולם חסדו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting