Search:כָּלִיל -> כָּלִיל

כָּלִיל


כ ּ ָ ל ִ י ל hex:#1499;#1468;#1464;#1500;#1460;#1497;#1500;
Search Google:כָּלִיל

Zero אפסEzekiel 23:11 verse
And when her sister Aholibah saw this, she was more corrupt in her inordinate love than she, and in her whoredoms more than her sister in her whoredoms.

ותרא אחותה אהליבה ותשׁחת עגבתה ממנה ואת־תזנותיה מזנוני אחותה

Psalms 19:10 verse
More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold : sweeter also than honey and the honeycomb .

הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבשׁ ונפת צופים

Romans 11:27 verse
For this is my covenant unto them, when I shall take away their sins.

ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΑΥΤΟΙς Η ΠΑΡ ΕΜΟΥ ΔΙΑΨΗΚΗ ΟΤΑΝ ΑΦΕΛΩΜΑΙ ΤΑς ΑΜΑΡΤΙΑς ΑΥΤΩΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting