Search:כמגדל -> כמגדל

כמגדל


כ מ ג ד ל hex:#1499;#1502;#1490;#1491;#1500;
Search Google:כמגדל

Zero אפס1 Samuel 22:20 verse
And one of the sons of Ahimelech the son of Ahitub, named Abiathar, escaped , and fled after David.

וימלט בנ־אחד לאחימלך בנ־אחטוב ושׁמו אביתר ויברח אחרי דוד

Genesis 18:18 verse
Seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him?

ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בו כל גויי הארץ

Luke 23:41 verse
And we indeed justly ; for we receive the due reward of our deeds : but this man hath done nothing amiss.

ΚΑΙ ΗΜΕΙς ΜΕΝ ΔΙΚΑΙΩς ΑΞΙΑ ΓΑΡ ΩΝ ΕΠΡΑΞΑΜΕΝ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝ ΟΥΤΟς ΔΕ ΟΥΔΕΝ ΑΤΟΠΟΝ ΕΠΡΑΞΕΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting