Search:כמשׁתה -> כמשׁתה

כמשׁתה


כ מ ש ׁ ת ה hex:#1499;#1502;#1513;#1473;#1514;#1492;
Search Google:כמשׁתה

Zero אפסMark 6:44 verse
And they that did eat of the loaves were about five thousand men.

ΚΑΙ ΗΣΑΝ ΟΙ ΦΑΓΟΝΤΕς ΤΟΥς ΑΡΤΟΥς ΠΕΝΤΑΚΙΣΧΙΛΙΟΙ ΑΝΔΡΕς

Psalms 17:14 verse
From men which are thy hand, O LORD, from men of the world, which have their portion in this life, and whose belly thou fillest with thy hid treasure: they are full of children, and leave the rest of their substance to their babes.

ממתים ידך יהוה ממתים מחלד חלקם בחיים וצפינך תמלא בטנם ישׂבעו בנים והניחו יתרם לעולליהם

Psalms 65:5 verse
By terrible things in righteousness wilt thou answer us, O God of our salvation ; who art the confidence of all the ends of the earth, and of them that are afar off upon the sea :

נוראות בצדק תעננו אלהי ישׁענו מבטח כל־קצוי־ארץ וים רחקים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting