Search:ל -> ל

ל


ל hex:#1500;
Search Google:ל

Zero אפסIsaiah 37:34 verse
By the way that he came , by the same shall he return , and shall not come into this city, saith the LORD.

בדרך אשׁר־בא בה ישׁוב ואל־העיר הזאת לא יבוא נאמ־יהוה

Ezra 9:15 verse
O LORD God of Israel, thou art righteous : for we remain yet escaped, as it is this day : behold, we are before thee in our trespasses : for we cannot stand before thee because of this.

יהוה אלהי ישׂראל צדיק אתה כי־נשׁארנו פליטה כהיום הזה הננו לפניך באשׁמתינו כי אין לעמוד לפניך על־זאת

1 Corinthians 5:1 verse
It is reported commonly that there is fornication among you, and such fornication as is not so much as named among the Gentiles, that one should have his father's wife.

ΟΛΩς ΑΚΟΥΕΤΑΙ ΕΝ ΥΜΙΝ ΠΟΡΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΙΑΥΤΗ ΠΟΡΝΕΙΑ ΗΤΙς ΟΥΔΕ ΕΝ ΤΟΙς ΕΨΝΕΣΙΝ ΩΣΤΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΙΝΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟς ΕΧΕΙΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting