Search:ל -> ל

ל


ל hex:#1500;
Search Google:ל

Zero אפס1 Chronicles 14:6 verse
And Nogah, and Nepheg, and Japhia,

ונגה ונפג ויפיע

Luke 2:20 verse
And the shepherds returned , glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen , as it was told unto them.

ΚΑΙ ΥΠΕΣΤΡΕΘΑΝ ΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕς ΔΟΞΑΖΟΝΤΕς ΚΑΙ ΑΙΝΟΥΝΤΕς ΤΟΝ ΨΕΟΝ ΕΠΙ ΠΑΣΙΝ ΟΙς ΗΚΟΥΣΑΝ ΚΑΙ ΕΙΔΟΝ ΚΑΨΩς ΕΛΑΛΗΨΗ ΠΡΟς ΑΥΤΟΥς

Genesis 11:10 verse
These are the generations of Shem : Shem was an hundred years old, and begat Arphaxad two years after the flood :

אלה תולדת שׁם שׁם בנ־מאת שׁנה ויולד את־ארפכשׁד שׁנתים אחר המבול

footer