Search:ל -> ל

ל


ל hex:#1500;
Search Google:ל

Zero אפסGenesis 33:8 verse
And he said , What meanest thou by all this drove which I met ? And he said , These are to find grace in the sight of my lord.

ויאמר מי לך כל־המחנה הזה אשׁר פגשׁתי ויאמר למצא־חן בעיני אדני

Jeremiah 44:3 verse
Because of their wickedness which they have committed to provoke me to anger , in that they went to burn incense , and to serve other gods, whom they knew not, neither they, ye, nor your fathers.

מפני רעתם אשׁר עשׂו להכעסני ללכת לקטר לעבד לאלהים אחרים אשׁר לא ידעום המה אתם ואבתיכם

Zechariah 6:10 verse
Take of them of the captivity, even of Heldai, of Tobijah, and of Jedaiah, which are come from Babylon, and come thou the same day, and go into the house of Josiah the son of Zephaniah ;

לקוח מאת הגולה מחלדי ומאת טוביה ומאת ידעיה ובאת אתה ביום ההוא ובאת בית יאשׁיה בנ־צפניה אשׁר־באו מבבל

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting