Search:ל -> ל

ל


ל hex:#1500;
Search Google:ל

Zero אפסEzekiel 17:10 verse
Yea, behold, being planted , shall it prosper ? shall it not utterly wither , when the east wind toucheth it? it shall wither in the furrows where it grew.

והנה שׁתולה התצלח הלוא כגעת בה רוח הקדים תיבשׁ יבשׁ על־ערגת צמחה תיבשׁ

Leviticus 24:14 verse
Bring forth him that hath cursed without the camp ; and let all that heard him lay their hands upon his head, and let all the congregation stone him.

הוצא את־המקלל אל־מחוץ למחנה וסמכו כל־השׁמעים את־ידיהם על־ראשׁו ורגמו אתו כל־העדה

Psalms 69:18 verse
Draw nigh unto my soul, and redeem it: deliver me because of mine enemies .

קרבה אל־נפשׁי גאלה למען איבי פדני

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting