Search:לָקַח -> לָקַח

לָקַח


ל ָ ק ַ ח hex:#1500;#1464;#1511;#1463;#1495;
Search Google:לָקַח

Zero אפס2 Corinthians 2:7 verse
So that contrariwise ye ought rather to forgive him, and comfort him, lest perhaps such a one should be swallowed up with overmuch sorrow.

ΩΣΤΕ ΤΟΥΝΑΝΤΙΟΝ ΥΜΑς ΧΑΡΙΣΑΣΨΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΕΣΑΙ ΜΗ ΠΩς ΤΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΛΥΠΗ ΚΑΤΑΠΟΨΗ Ο ΤΟΙΟΥΤΟς

Deuteronomy 27:3 verse
And thou shalt write upon them all the words of this law, when thou art passed over , that thou mayest go in unto the land which the LORD thy God giveth thee, a land that floweth with milk and honey ; as the LORD God of thy fathers hath promised thee.

וכתבת עליהן את־כל־דברי התורה הזאת בעברך למען אשׁר תבא אל־הארץ אשׁר־יהוה אלהיך נתן לך ארץ זבת חלב ודבשׁ כאשׁר דבר יהוה אלהי־אבתיך לך

Isaiah 63:14 verse
As a beast goeth down into the valley, the Spirit of the LORD caused him to rest : so didst thou lead thy people, to make thyself a glorious name.

כבהמה בבקעה תרד רוח יהוה תניחנו כן נהגת עמך לעשׂות לך שׁם תפארת

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting