Search:לאלהינו -> לאלהינו

לאלהינו


ל א ל ה י נ ו hex:#1500;#1488;#1500;#1492;#1497;#1504;#1493;
Search Google:לאלהינו

Zero אפס2 Kings 18:12 verse
Because they obeyed not the voice of the LORD their God, but transgressed his covenant, and all that Moses the servant of the LORD commanded , and would not hear them, nor do them.

על אשׁר לא־שׁמעו בקול יהוה אלהיהם ויעברו את־בריתו את כל־אשׁר צוה משׁה עבד יהוה ולא שׁמעו ולא עשׂו

Psalms 27:11 verse
Teach me thy way, O LORD, and lead me in a plain path, because of mine enemies .

הורני יהוה דרכך ונחני בארח מישׁור למען שׁוררי

Joshua 10:14 verse
And there was no day like that before it or after it, that the LORD hearkened unto the voice of a man : for the LORD fought for Israel.

ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו לשׁמע יהוה בקול אישׁ כי יהוה נלחם לישׂראל

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting