Search:מְנָא -> מְנָא

מְנָא


מ ְ נ ָ א hex:#1502;#1456;#1504;#1464;#1488;
Search Google:מְנָא

Zero אפסDeuteronomy 18:10 verse
There shall not be found among you any one that maketh his son or his daughter to pass through the fire, or that useth divination, or an observer of times , or an enchanter , or a witch ,

לא־ימצא בך מעביר בנו־ובתו באשׁ קסם קסמים מעונן ומנחשׁ ומכשׁף

2 Corinthians 11:30 verse
If I must needs glory , I will glory of the things which concern mine infirmities.

ΕΙ ΚΑΥΧΑΣΨΑΙ ΔΕΙ ΤΑ ΤΗς ΑΣΨΕΝΕΙΑς ΜΟΥ ΚΑΥΧΗΣΟΜΑΙ

Isaiah 51:4 verse
Hearken unto me, my people ; and give ear unto me, O my nation : for a law shall proceed from me, and I will make my judgment to rest for a light of the people.

הקשׁיבו אלי עמי ולאומי אלי האזינו כי תורה מאתי תצא ומשׁפטי לאור עמים ארגיע

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting