Search:מִמְכָּר -> מִמְכָּר

מִמְכָּר


מ ִ מ ְ כ ּ ָ ר hex:#1502;#1460;#1502;#1456;#1499;#1468;#1464;#1512;
Search Google:מִמְכָּר

Zero אפסIsaiah 26:12 verse
LORD, thou wilt ordain peace for us: for thou also hast wrought all our works in us.

יהוה תשׁפת שׁלום לנו כי גם כל־מעשׂינו פעלת לנו

Isaiah 61:1 verse
The Spirit of the Lord GOD is upon me; because the LORD hath anointed me to preach good tidings unto the meek ; he hath sent me to bind up the brokenhearted , to proclaim liberty to the captives , and the opening of the prison to them that are bound ;

רוח אדני יהוה עלי יען משׁח יהוה אתי לבשׂר ענוים שׁלחני לחבשׁ לנשׁברי־לב לקרא לשׁבוים דרור ולאסורים פקח־קוח

1 Chronicles 11:30 verse
Maharai the Netophathite, Heled the son of Baanah the Netophathite,

מהרי הנטפתי חלד בנ־בענה הנטופתי

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting