Search:מִנִּי -> מִנִּי

מִנִּי


מ ִ נ ּ ִ י hex:#1502;#1460;#1504;#1468;#1460;#1497;
Search Google:מִנִּי

Zero אפסMatthew 8:3 verse
And Jesus put forth his hand, and touched him, saying , I will ; be thou clean . And immediately his leprosy was cleansed .

ΚΑΙ ΕΚΤΕΙΝΑς ΤΗΝ ΧΕΙΡΑ ΗΘΑΤΟ ΑΥΤΟΥ ΛΕΓΩΝ ΨΕΛΩ ΚΑΨΑΡΙΣΨΗΤΙ ΚΑΙ ΕΥΨΕΩς ΕΚΑΨΑΡΙΣΨΗ ΑΥΤΟΥ Η ΛΕΠΡΑ

Jeremiah 16:8 verse
Thou shalt not also go into the house of feasting, to sit with them to eat and to drink .

ובית־משׁתה לא־תבוא לשׁבת אותם לאכל ולשׁתות

Genesis 40:23 verse
Yet did not the chief butler remember Joseph, but forgat him.

ולא־זכר שׂר־המשׁקים את־יוסף וישׁכחהו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting