Search:מִצְוָה -> מִצְוָה

מִצְוָה


מ ִ צ ְ ו ָ ה hex:#1502;#1460;#1510;#1456;#1493;#1464;#1492;
Search Google:מִצְוָה

Zero אפס2 Chronicles 9:19 verse
And twelve lions stood there on the one side and on the other upon the six steps. There was not the like made in any kingdom.

ושׁנים עשׂר אריות עמדים שׁם על־שׁשׁ המעלות מזה ומזה לא־נעשׂה כן לכל־ממלכה

Job 26:7 verse
He stretcheth out the north over the empty place, and hangeth the earth upon nothing.

נטה צפון על־תהו תלה ארץ על־בלי־מה

Psalms 78:33 verse
Therefore their days did he consume in vanity, and their years in trouble.

ויכל־בהבל ימיהם ושׁנותם בבהלה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting