Search:מִצְוָה -> מִצְוָה

מִצְוָה


מ ִ צ ְ ו ָ ה hex:#1502;#1460;#1510;#1456;#1493;#1464;#1492;
Search Google:מִצְוָה

Zero אפסJob 1:1 verse
There was a man in the land of Uz, whose name was Job ; and that man was perfect and upright, and one that feared God, and eschewed evil

אישׁ היה בארצ־עוץ איוב שׁמו והיה האישׁ ההוא תם וישׁר וירא אלהים וסר מרע

2 Peter 3:13 verse
Nevertheless we , according to his promise, look for new heavens and a new earth, wherein dwelleth righteousness.

ΚΑΙΝΟΥς ΔΕ ΟΥΡΑΝΟΥς ΚΑΙ ΓΗΝ ΚΑΙΝΗΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝ ΕΝ ΟΙς ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΤΟΙΚΕΙ

Habakkuk 1:3 verse
Why dost thou shew me iniquity, and cause me to behold grievance ? for spoiling and violence are before me: and there are that raise up strife and contention.

למה תראני און ועמל תביט ושׁד וחמס לנגדי ויהי ריב ומדון ישׂא

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting