Search:מִקְשָׁה -> מִקְשָׁה

מִקְשָׁה


מ ִ ק ְ ש ׁ ָ ה hex:#1502;#1460;#1511;#1456;#1513;#1473;#1464;#1492;
Search Google:מִקְשָׁה

Zero אפסGenesis 20:16 verse
And unto Sarah he said , Behold, I have given thy brother a thousand pieces of silver : behold, he is to thee a covering of the eyes, unto all that are with thee, and with all other: thus she was reproved .

ולשׂרה אמר הנה נתתי אלף כסף לאחיך הנה הוא־לך כסות עינים לכל אשׁר אתך ואת כל ונכחת

Isaiah 46:2 verse
They stoop , they bow down together ; they could not deliver the burden, but themselves are gone into captivity.

קרסו כרעו יחדו לא יכלו מלט משׂא ונפשׁם בשׁבי הלכה

Zechariah 14:19 verse
This shall be the punishment of Egypt, and the punishment of all nations that come not up to keep the feast of tabernacles.

זאת תהיה חטאת מצרים וחטאת כל־הגוים אשׁר לא יעלו לחג את־חג הסכות

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting