Search:מִקְשָׁה -> מִקְשָׁה

מִקְשָׁה


מ ִ ק ְ ש ׁ ָ ה hex:#1502;#1460;#1511;#1456;#1513;#1473;#1464;#1492;
Search Google:מִקְשָׁה

Zero אפס1 Chronicles 23:27 verse
For by the last words of David the Levites were numbered from twenty years old and above :

כי בדברי דויד האחרנים המה מספר בני־לוי מבן עשׂרים שׁנה ולמעלה

Psalms 109:12 verse
Let there be none to extend mercy unto him: neither let there be any to favour his fatherless children.

אל־יהי־לו משׁך חסד ואל־יהי חונן ליתומיו

Joshua 10:2 verse
That they feared greatly, because Gibeon was a great city, as one of the royal cities, and because it was greater than Ai, and all the men thereof were mighty.

וייראו מאד כי עיר גדולה גבעון כאחת ערי הממלכה וכי היא גדולה מנ־העי וכל־אנשׁיה גברים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting