Search:מִקְשָׁה -> מִקְשָׁה

מִקְשָׁה


מ ִ ק ְ ש ׁ ָ ה hex:#1502;#1460;#1511;#1456;#1513;#1473;#1464;#1492;
Search Google:מִקְשָׁה

Zero אפסProverbs 16:24 verse
Pleasant words are as an honeycomb , sweet to the soul, and health to the bones.

צופ־דבשׁ אמרי־נעם מתוק לנפשׁ ומרפא לעצם

1 Kings 20:18 verse
And he said , Whether they be come out for peace, take them alive ; or whether they be come out for war, take them alive.

ויאמר אמ־לשׁלום יצאו תפשׂום חיים ואם למלחמה יצאו חיים תפשׂום

Psalms 51:6 verse
Behold, thou desirest truth in the inward parts : and in the hidden part thou shalt make me to know wisdom.

הנ־אמת חפצת בטחות ובסתם חכמה תודיעני

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting