Search:מֶלְצָר -> מֶלְצָר

מֶלְצָר


מ ֶ ל ְ צ ָ ר hex:#1502;#1462;#1500;#1456;#1510;#1464;#1512;
Search Google:מֶלְצָר

Lamentations 1:9 verse
Her filthiness is in her skirts ; she remembereth not her last end ; therefore she came down wonderfully : she had no comforter . O LORD, behold my affliction : for the enemy hath magnified himself.

טמאתה בשׁוליה לא זכרה אחריתה ותרד פלאים אין מנחם לה ראה יהוה את־עניי כי הגדיל אויב

Job 5:27 verse
Lo this, we have searched it, so it is; hear it, and know thou it for thy good.

הנה־זאת חקרנוה כנ־היא שׁמענה ואתה דע־לך

Daniel 8:13 verse
Then I heard one saint speaking , and another saint said unto that certain saint which spake , How long shall be the vision concerning the daily sacrifice, and the transgression of desolation , to give both the sanctuary and the host to be trodden under foot ?

ואשׁמעה אחד־קדושׁ מדבר ויאמר אחד קדושׁ לפלמוני המדבר עד־מתי החזון התמיד והפשׁע שׁמם תת וקדשׁ וצבא מרמס

If you’ve had your head buried in the sand for the last several years
and haven’t been paying attention, a handful of billionaires in Silicon Valley
now have control over what you say and who you’re allowed to say it to.
footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting