Search:מַחְמֻד -> מַחְמֻד

מַחְמֻד


מ ַ ח ְ מ ֻ ד hex:#1502;#1463;#1495;#1456;#1502;#1467;#1491;
Search Google:מַחְמֻד

Zero אפסNumbers 13:27 verse
And they told him, and said , We came unto the land whither thou sentest us, and surely it floweth with milk and honey ; and this is the fruit of it.

ויספרו־לו ויאמרו באנו אל־הארץ אשׁר שׁלחתנו וגם זבת חלב ודבשׁ הוא וזה־פריה

1 Corinthians 12:25 verse
That there should be no schism in the body ; but that the members should have the same care one for another.

ΙΝΑ ΜΗ Η ΣΧΙΣΜΑ ΕΝ ΤΩ ΣΩΜΑΤΙ ΑΛΛΑ ΤΟ ΑΥΤΟ ΥΠΕΡ ΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΡΙΜΝΩΣΙΝ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ezekiel 20:25 verse
Wherefore I gave them also statutes that were not good, and judgments whereby they should not live ;

וגמ־אני נתתי להם חקים לא טובים ומשׁפטים לא יחיו בהם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting