Search:מַחְמֻד -> מַחְמֻד

מַחְמֻד


מ ַ ח ְ מ ֻ ד hex:#1502;#1463;#1495;#1456;#1502;#1467;#1491;
Search Google:מַחְמֻד

Zero אפס2 Samuel 22:11 verse
And he rode upon a cherub, and did fly : and he was seen upon the wings of the wind.

וירכב על־כרוב ויעף וירא על־כנפי־רוח

Numbers 4:9 verse
And they shall take a cloth of blue, and cover the candlestick of the light, and his lamps, and his tongs, and his snuffdishes, and all the oil vessels thereof, wherewith they minister unto it:

ולקחו בגד תכלת וכסו את־מנרת המאור ואת־נרתיה ואת־מלקחיה ואת־מחתתיה ואת כל־כלי שׁמנה אשׁר ישׁרתו־לה בהם

Jeremiah 49:2 verse
Therefore, behold, the days come , saith the LORD, that I will cause an alarm of war to be heard in Rabbah of the Ammonites ; and it shall be a desolate heap, and her daughters shall be burned with fire : then shall Israel be heir unto them that were his heirs , saith the LORD.

לכן הנה ימים באים נאמ־יהוה והשׁמעתי אל־רבת בני־עמון תרועת מלחמה והיתה לתל שׁממה ובנתיה באשׁ תצתנה וירשׁ ישׂראל את־ירשׁיו אמר יהוה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting