Search:מָהַהּ -> מָהַהּ

מָהַהּ


מ ָ ה ַ ה ּ hex:#1502;#1464;#1492;#1463;#1492;#1468;
Search Google:מָהַהּ

Zero אפסMatthew 6:3 verse
But when thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth :

ΣΟΥ ΔΕ ΠΟΙΟΥΝΤΟς ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗΝ ΜΗ ΓΝΩΤΩ Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΟΥ ΤΙ ΠΟΙΕΙ Η ΔΕΞΙΑ ΣΟΥ

Psalms 59:2 verse
Deliver me from the workers of iniquity, and save me from bloody men.

הצילני מפעלי און ומאנשׁי דמים הושׁיעני

Isaiah 14:31 verse
Howl , O gate ; cry , O city ; thou, whole Palestina, art dissolved : for there shall come from the north a smoke, and none shall be alone in his appointed times.

הילילי שׁער זעקי־עיר נמוג פלשׁת כלך כי מצפון עשׁן בא ואין בודד במועדיו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting