Search:מָהַהּ -> מָהַהּ

מָהַהּ


מ ָ ה ַ ה ּ hex:#1502;#1464;#1492;#1463;#1492;#1468;
Search Google:מָהַהּ

Zero אפסExodus 14:11 verse
And they said unto Moses, Because there were no graves in Egypt, hast thou taken us away to die in the wilderness ? wherefore hast thou dealt thus with us, to carry us forth out of Egypt ?

ויאמרו אל־משׁה המבלי אינ־קברים במצרים לקחתנו למות במדבר מה־זאת עשׂית לנו להוציאנו ממצרים

Revelation 16:2 verse
And the first went , and poured out his vial upon the earth ; and there fell a noisome and grievous sore upon the men which had the mark of the beast, and upon them which worshipped his image.

ΚΑΙ ΑΠΗΛΨΕΝ Ο ΠΡΩΤΟς ΚΑΙ ΕΞΕΧΕΕΝ ΤΗΝ ΦΙΑΛΗΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙς ΤΗΝ ΓΗΝ ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΛΚΟς ΚΑΚΟΝ ΚΑΙ ΠΟΝΗΡΟΝ ΕΠΙ ΤΟΥς ΑΝΨΡΩΠΟΥς ΤΟΥς ΕΧΟΝΤΑς ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΨΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥς ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝΤΑς ΤΗ ΕΙΚΟΝΙ ΑΥΤΟΥ

Numbers 7:54 verse
On the eighth day offered Gamaliel the son of Pedahzur, prince of the children of Manasseh :

ביום השׁמיני נשׂיא לבני מנשׁה גמליאל בנ־פדה־צור

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting