Search:מָסַס -> מָסַס

מָסַס


מ ָ ס ַ ס hex:#1502;#1464;#1505;#1463;#1505;
Search Google:מָסַס

Zero אפס2 Kings 3:27 verse
Then he took his eldest son that should have reigned in his stead, and offered him for a burnt offering upon the wall. And there was great indignation against Israel : and they departed from him, and returned to their own land.

ויקח את־בנו הבכור אשׁר־ימלך תחתיו ויעלהו עלה על־החמה ויהי קצפ־גדול על־ישׂראל ויסעו מעליו וישׁבו לארץ

Luke 3:25 verse
Which was the son of Mattathias, which was the son of Amos, which was the son of Naum, which was the son of Esli, which was the son of Nagge,

ΤΟΥ ΜΑΤΤΑΨΙΟΥ ΤΟΥ ΑΜΩς ΤΟΥ ΝΑΟΥΜ ΤΟΥ ΕΣΛΙ ΤΟΥ ΝΑΓΓΑΙ

Exodus 21:5 verse
And if the servant shall plainly say , I love my master, my wife, and my children ; I will not go out free :

ואמ־אמר יאמר העבד אהבתי את־אדני את־אשׁתי ואת־בני לא אצא חפשׁי

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting