Search:נְדָבָה -> נְדָבָה

נְדָבָה


נ ְ ד ָ ב ָ ה hex:#1504;#1456;#1491;#1464;#1489;#1464;#1492;
Search Google:נְדָבָה

Zero אפסNumbers 18:24 verse
But the tithes of the children of Israel, which they offer as an heave offering unto the LORD, I have given to the Levites to inherit : therefore I have said unto them, Among the children of Israel they shall have no inheritance.

כי את־מעשׂר בני־ישׂראל אשׁר ירימו ליהוה תרומה נתתי ללוים לנחלה על־כן אמרתי להם בתוך בני ישׂראל לא ינחלו נחלה

Galatians 7:6 verse
Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things

δέ κατηχέω λόγος κοινωνέω κατηχέω ἐν πᾶς ἀγαθός

Ezekiel 27:34 verse
In the time when thou shalt be broken by the seas in the depths of the waters thy merchandise and all thy company in the midst of thee shall fall .

עת נשׁברת מימים במעמקי־מים מערבך וכל־קהלך בתוכך נפלו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting