Search:נֶפֶשׁ -> נֶפֶשׁ

נֶפֶשׁ


נ ֶ פ ֶ ש ׁ hex:#1504;#1462;#1508;#1462;#1513;#1473;
Search Google:נֶפֶשׁ

Zero אפס1 Kings 19:10 verse
And he said , I have been very jealous for the LORD God of hosts : for the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altars, and slain thy prophets with the sword ; and I, even I only, am left ; and they seek my life, to take it away .

ויאמר קנא קנאתי ליהוה אלהי צבאות כי־עזבו בריתך בני ישׂראל את־מזבחתיך הרסו ואת־נביאיך הרגו בחרב ואותר אני לבדי ויבקשׁו את־נפשׁי לקחתה

Jeremiah 12:13 verse
They have sown wheat, but shall reap thorns : they have put themselves to pain , but shall not profit : and they shall be ashamed of your revenues because of the fierce anger of the LORD.

זרעו חטים וקצים קצרו נחלו לא יועלו ובשׁו מתבואתיכם מחרון אפ־יהוה

Proverbs 9:12 verse
If thou be wise , thou shalt be wise for thyself: but if thou scornest , thou alone shalt bear it.

אמ־חכמת חכמת לך ולצת לבדך תשׂא

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting