Search:נֶצַח -> נֶצַח

נֶצַח


נ ֶ צ ַ ח hex:#1504;#1462;#1510;#1463;#1495;
Search Google:נֶצַח

Zero אפסJudges 10:5 verse
And Jair died , and was buried in Camon.

וימת יאיר ויקבר בקמון

Jeremiah 23:23 verse
Am I a God at hand, saith the LORD, and not a God afar off ?

האלהי מקרב אני נאמ־יהוה ולא אלהי מרחק

Revelation 3:22 verse
He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches.

Ο ΕΧΩΝ ΟΥς ΑΚΟΥΣΑΤΩ ΤΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΛΕΓΕΙ ΤΑΙς ΕΚΚΛΗΣΙΑΙς

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting