Search:נָאַם -> נָאַם

נָאַם


נ ָ א ַ ם hex:#1504;#1464;#1488;#1463;#1501;
Search Google:נָאַם

Zero אפס2 Chronicles 17:4 verse
But sought to the LORD God of his father, and walked in his commandments, and not after the doings of Israel.

כי לאלהי אביו דרשׁ ובמצותיו הלך ולא כמעשׂה ישׂראל

2 Kings 6:5 verse
But as one was felling a beam, the axe head fell into the water : and he cried , and said , Alas, master ! for it was borrowed .

ויהי האחד מפיל הקורה ואת־הברזל נפל אל־המים ויצעק ויאמר אהה אדני והוא שׁאול

2 Kings 9:12 verse
And they said , It is false ; tell us now. And he said , Thus and thus spake he to me, saying , Thus saith the LORD, I have anointed thee king over Israel.

ויאמרו שׁקר הגד־נא לנו ויאמר כזאת וכזאת אמר אלי לאמר כה אמר יהוה משׁחתיך למלך אל־ישׂראל

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting