Search:נָאַם -> נָאַם

נָאַם


נ ָ א ַ ם hex:#1504;#1464;#1488;#1463;#1501;
Search Google:נָאַם

Zero אפסExodus 22:16 verse
And if a man entice a maid that is not betrothed , and lie with her, he shall surely endow her to be his wife.

וכי־יפתה אישׁ בתולה אשׁר לא־ארשׂה ושׁכב עמה מהר ימהרנה לו לאשׁה

Jeremiah 14:15 verse
Therefore thus saith the LORD concerning the prophets that prophesy in my name, and I sent them not, yet they say , Sword and famine shall not be in this land ; By sword and famine shall those prophets be consumed .

לכן כה־אמר יהוה על־הנבאים הנבאים בשׁמי ואני לא־שׁלחתים והמה אמרים חרב ורעב לא יהיה בארץ הזאת בחרב וברעב יתמו הנבאים ההמה

Jeremiah 36:13 verse
Then Michaiah declared unto them all the words that he had heard , when Baruch read the book in the ears of the people.

ויגד להם מכיהו את כל־הדברים אשׁר שׁמע בקרא ברוך בספר באזני העם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting