Search:נָאַם -> נָאַם

נָאַם


נ ָ א ַ ם hex:#1504;#1464;#1488;#1463;#1501;
Search Google:נָאַם

Zero אפס1 Kings 7:21 verse
And he set up the pillars in the porch of the temple : and he set up the right pillar, and called the name thereof Jachin : and he set up the left pillar, and called the name thereof Boaz.

ויקם את־העמדים לאלם ההיכל ויקם את־העמוד הימני ויקרא את־שׁמו יכין ויקם את־העמוד השׂמאלי ויקרא את־שׁמו בעז

Jeremiah 20:14 verse
Cursed be the day wherein I was born : let not the day wherein my mother bare me be blessed .

ארור היום אשׁר ילדתי בו יום אשׁר־ילדתני אמי אל־יהי ברוך

Ezekiel 16:48 verse
As I live, saith the Lord GOD, Sodom thy sister hath not done , she nor her daughters, as thou hast done , thou and thy daughters.

חי־אני נאם אדני יהוה אמ־עשׂתה סדם אחותך היא ובנותיה כאשׁר עשׂית את ובנותיך

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting