Search:נָאָה -> נָאָה

נָאָה


נ ָ א ָ ה hex:#1504;#1464;#1488;#1464;#1492;
Search Google:נָאָה

Zero אפסGenesis 4:21 verse
And his brother's name was Jubal : he was the father of all such as handle the harp and organ.

ושׁם אחיו יובל הוא היה אבי כל־תפשׂ כנור ועוגב

Hosea 11:7 verse
And my people are bent to backsliding from me: though they called them to the most High, none at all would exalt him.

ועמי תלואים למשׁובתי ואל־על יקראהו יחד לא ירומם

Acts 7:17 verse
But when the time of the promise drew nigh , which God had sworn to Abraham, the people grew and multiplied in Egypt,

ΚΑΨΩς ΔΕ ΗΓΓΙΖΕΝ Ο ΧΡΟΝΟς ΤΗς ΕΠΑΓΓΕΛΙΑς Ης ΩΜΟΛΟΓΗΣΕΝ Ο ΨΕΟς ΤΩ ΑΒΡΑΑΜ ΗΥΞΗΣΕΝ Ο ΛΑΟς ΚΑΙ ΕΠΛΗΨΥΝΨΗ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting