Search:נָאוֶה -> נָאוֶה

נָאוֶה


נ ָ א ו ֶ ה hex:#1504;#1464;#1488;#1493;#1462;#1492;
Search Google:נָאוֶה

Zero אפסLuke 8:31 verse
And they besought him that he would not command them to go out into the deep.

ΚΑΙ ΠΑΡΕΚΑΛΟΥΝ ΑΥΤΟΝ ΙΝΑ ΜΗ ΕΠΙΤΑΞΗ ΑΥΤΟΙς ΕΙς ΤΗΝ ΑΒΥΣΣΟΝ ΑΠΕΛΨΕΙΝ

Revelation 22:12 verse
And, behold , I come quickly ; and my reward is with me, to give every man according as his work shall be .

ΙΔΟΥ ΕΡΧΟΜΑΙ ΤΑΧΥ ΚΑΙ Ο ΜΙΣΨΟς ΜΟΥ ΜΕΤ ΕΜΟΥ ΑΠΟΔΟΥΝΑΙ ΕΚΑΣΤΩ Ως ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΕΣΤΙΝ ΑΥΤΟΥ

Genesis 18:30 verse
And he said unto him, Oh let not the Lord be angry , and I will speak : Peradventure there shall thirty be found there. And he said , I will not do it, if I find thirty there.

ויאמר אל־נא יחר לאדני ואדברה אולי ימצאון שׁם שׁלשׁים ויאמר לא אעשׂה אמ־אמצא שׁם שׁלשׁים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting