Search:נָאוֶה -> נָאוֶה

נָאוֶה


נ ָ א ו ֶ ה hex:#1504;#1464;#1488;#1493;#1462;#1492;
Search Google:נָאוֶה

Zero אפסJob 39:13 verse
Gavest thou the goodly wings unto the peacocks ? or wings and feathers unto the ostrich ?

כנפ־רננים נעלסה אמ־אברה חסידה ונצה

Psalms 107:2 verse
Let the redeemed of the LORD say so, whom he hath redeemed from the hand of the enemy ;

יאמרו גאולי יהוה אשׁר גאלם מיד־צר

Daniel 6:14 verse
Then the king, when he heard these words, was sore displeased with himself, and set his heart on Daniel to deliver him: and he laboured till the going down of the sun to deliver him.

אדין מלכא כדי מלתא שׁמע שׂגיא באשׁ עלוהי ועל דניאל שׂם בל לשׁיזבותה ועד מעלי שׁמשׁא הוא משׁתדר להצלותה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting