Search:נָתַן -> נָתַן

נָתַן


נ ָ ת ַ ן hex:#1504;#1464;#1514;#1463;#1503;
Search Google:נָתַן

Zero אפסEcclesiastes 6:2 verse
A man to whom God hath given riches, wealth, and honour, so that he wanteth nothing for his soul of all that he desireth , yet God giveth him not power to eat thereof, but a stranger eateth it: this is vanity, and it is an evil disease.

אישׁ אשׁר יתנ־לו האלהים עשׁר ונכסים וכבוד ואיננו חסר לנפשׁו מכל אשׁר־יתאוה ולא־ישׁליטנו האלהים לאכל ממנו כי אישׁ נכרי יאכלנו זה הבל וחלי רע הוא

John 9:30 verse
The man answered and said unto them, Why herein is a marvellous thing, that ye know not from whence he is , and yet he hath opened mine eyes.

ΑΠΕΚΡΙΨΗ Ο ΑΝΨΡΩΠΟς ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΟΙς ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΓΑΡ ΤΟ ΨΑΥΜΑΣΤΟΝ ΕΣΤΙΝ ΟΤΙ ΥΜΕΙς ΟΥΚ ΟΙΔΑΤΕ ΠΟΨΕΝ ΕΣΤΙΝ ΚΑΙ ΗΝΟΙΞΕΝ ΜΟΥ ΤΟΥς ΟΦΨΑΛΜΟΥς

Acts 19:8 verse
And he went into the synagogue, and spake boldly for the space of three months, disputing and persuading the things concerning the kingdom of God.

ΕΙΣΕΛΨΩΝ ΔΕ ΕΙς ΤΗΝ ΣΥΝΑΓΩΓΗΝ ΕΠΑΡΡΗΣΙΑΖΕΤΟ ΕΠΙ ΜΗΝΑς ΤΡΕΙς ΔΙΑΛΕΓΟΜΕΝΟς ΚΑΙ ΠΕΙΨΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗς ΒΑΣΙΛΕΙΑς ΤΟΥ ΨΕΟΥ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting