Search:נָתַן -> נָתַן

נָתַן


נ ָ ת ַ ן hex:#1504;#1464;#1514;#1463;#1503;
Search Google:נָתַן

Zero אפסJob 1:10 verse
Hast not thou made an hedge about him, and about his house, and about all that he hath on every side ? thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land.

הלא־את שׂכת בעדו ובעד־ביתו ובעד כל־אשׁר־לו מסביב מעשׂה ידיו ברכת ומקנהו פרץ בארץ

Isaiah 10:3 verse
And what will ye do in the day of visitation, and in the desolation which shall come from far ? to whom will ye flee for help ? and where will ye leave your glory ?

ומה־תעשׂו ליום פקדה ולשׁואה ממרחק תבוא על־מי תנוסו לעזרה ואנה תעזבו כבודכם

1 Samuel 29:1 verse
Now the Philistines gathered together all their armies to Aphek : and the Israelites pitched by a fountain which is in Jezreel.

ויקבצו פלשׁתים את־כל־מחניהם אפקה וישׂראל חנים בעין אשׁר ביזרעאל

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting