Search:נָתַן -> נָתַן

נָתַן


נ ָ ת ַ ן hex:#1504;#1464;#1514;#1463;#1503;
Search Google:נָתַן

2 Samuel 2:19 verse
And Asahel pursued after Abner ; and in going he turned not to the right hand nor to the left from following Abner.

וירדף עשׂהאל אחרי אבנר ולא־נטה ללכת על־הימין ועל־השׂמאול מאחרי אבנר

Psalms 56:8 verse
Thou tellest my wanderings : put thou my tears into thy bottle : are they not in thy book ?

נדי ספרתה אתה שׂימה דמעתי בנאדך הלא בספרתך

Genesis 48:5 verse
And now thy two sons, Ephraim and Manasseh, which were born unto thee in the land of Egypt before I came unto thee into Egypt, are mine; as Reuben and Simeon, they shall be mine.

ועתה שׁני־בניך הנולדים לך בארץ מצרים עד־באי אליך מצרימה לי־הם אפרים ומנשׁה כראובן ושׁמעון יהיו־לי

If you’ve had your head buried in the sand for the last several years
and haven’t been paying attention, a handful of billionaires in Silicon Valley
now have control over what you say and who you’re allowed to say it to.
footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting