Search:ס -> ס

ס


ס hex:#1505;
Search Google:ס

Zero אפסNumbers 21:27 verse
Wherefore they that speak in proverbs say , Come into Heshbon, let the city of Sihon be built and prepared :

על־כן יאמרו המשׁלים באו חשׁבון תבנה ותכונן עיר סיחון

Genesis 34:14 verse
And they said unto them, We cannot do this thing, to give our sister to one that is uncircumcised ; for that were a reproach unto us:

ויאמרו אליהם לא נוכל לעשׂות הדבר הזה לתת את־אחתנו לאישׁ אשׁר־לו ערלה כי־חרפה הוא לנו

Jeremiah 38:6 verse
Then took they Jeremiah, and cast him into the dungeon of Malchiah the son of Hammelech, that was in the court of the prison : and they let down Jeremiah with cords. And in the dungeon there was no water, but mire : so Jeremiah sunk in the mire.

ויקחו את־ירמיהו וישׁלכו אתו אל־הבור מלכיהו בנ־המלך אשׁר בחצר המטרה וישׁלחו את־ירמיהו בחבלים ובבור אינ־מים כי אמ־טיט ויטבע ירמיהו בטיט

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting