Search:ס -> ס

ס


ס hex:#1505;
Search Google:ס

Zero אפס2 Samuel 3:8 verse
Then was Abner very wroth for the words of Ishbosheth, and said , Am I a dog's head, which against Judah do shew kindness this day unto the house of Saul thy father, to his brethren, and to his friends, and have not delivered thee into the hand of David, that thou chargest me to day with a fault concerning this woman ?

ויחר לאבנר מאד על־דברי אישׁ־בשׁת ויאמר הראשׁ כלב אנכי אשׁר ליהודה היום אעשׂה־חסד עמ־בית שׁאול אביך אל־אחיו ואל־מרעהו ולא המציתך ביד־דוד ותפקד עלי עון האשׁה היום

1 Peter 2:20 verse
For what glory is it, if, when ye be buffeted for your faults , ye shall take it patiently ? but if, when ye do well , and suffer for it, ye take it patiently , this is acceptable with God.

ΠΟΙΟΝ ΓΑΡ ΚΛΕΟς ΕΙ ΑΜΑΡΤΑΝΟΝΤΕς ΚΑΙ ΚΟΛΑΦΙΖΟΜΕΝΟΙ ΥΠΟΜΕΝΕΙΤΕ ΑΛΛ ΕΙ ΑΓΑΨΟΠΟΙΟΥΝΤΕς ΚΑΙ ΠΑΣΧΟΝΤΕς ΥΠΟΜΕΝΕΙΤΕ ΤΟΥΤΟ ΧΑΡΙς ΠΑΡΑ ΨΕΩ

Deuteronomy 31:21 verse
And it shall come to pass, when many evils and troubles are befallen them, that this song shall testify against them as a witness ; for it shall not be forgotten out of the mouths of their seed : for I know their imagination which they go about , even now, before I have brought them into the land which I sware .

והיה כי־תמצאן אתו רעות רבות וצרות וענתה השׁירה הזאת לפניו לעד כי לא תשׁכח מפי זרעו כי ידעתי את־יצרו אשׁר הוא עשׂה היום בטרם אביאנו אל־הארץ אשׁר נשׁבעתי

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting