Search:ס -> ס

ס


ס hex:#1505;
Search Google:ס

Zero אפסJudges 11:8 verse
And the elders of Gilead said unto Jephthah, Therefore we turn again to thee now, that thou mayest go with us, and fight against the children of Ammon, and be our head over all the inhabitants of Gilead.

ויאמרו זקני גלעד אל־יפתח לכן עתה שׁבנו אליך והלכת עמנו ונלחמת בבני עמון והיית לנו לראשׁ לכל ישׁבי גלעד

Matthew 7:7 verse
Ask , and it shall be given you ; seek , and ye shall find ; knock , and it shall be opened unto you :

ΑΙΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΔΟΨΗΣΕΤΑΙ ΥΜΙΝ ΖΗΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΥΡΗΣΕΤΕ ΚΡΟΥΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΗΣΕΤΑΙ ΥΜΙΝ

Ezekiel 38:10 verse
Thus saith the Lord GOD ; It shall also come to pass, that at the same time shall things come into thy mind, and thou shalt think an evil thought :

כה אמר אדני יהוה והיה ביום ההוא יעלו דברים על־לבבך וחשׁבת מחשׁבת רעה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting