Search:ס -> ס

ס


ס hex:#1505;
Search Google:ס

Zero אפסPsalms 78:51 verse
And smote all the firstborn in Egypt ; the chief of their strength in the tabernacles of Ham :

ויך כל־בכור במצרים ראשׁית אונים באהלי־חם

2 Corinthians 11:17 verse
That which I speak , I speak it not after the Lord, but as it were foolishly , in this confidence of boasting.

Ο ΛΑΛΩ ΟΥ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟΝ ΛΑΛΩ ΑΛΛ Ως ΕΝ ΑΦΡΟΣΥΝΗ ΕΝ ΤΑΥΤΗ ΤΗ ΥΠΟΣΤΑΣΕΙ ΤΗς ΚΑΥΧΗΣΕΩς

Amos 1:11 verse
Thus saith the LORD ; For three transgressions of Edom, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because he did pursue his brother with the sword, and did cast off all pity, and his anger did tear perpetually, and he kept his wrath for ever :

כה אמר יהוה על־שׁלשׁה פשׁעי אדום ועל־ארבעה לא אשׁיבנו על־רדפו בחרב אחיו ושׁחת רחמיו ויטרף לעד אפו ועברתו שׁמרה נצח

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting