Search:סָבִיב -> סָבִיב

סָבִיב


ס ָ ב ִ י ב hex:#1505;#1464;#1489;#1460;#1497;#1489;
Search Google:סָבִיב

Zero אפסPsalms 135:1 verse
Praise ye the LORD. Praise ye the name of the LORD ; praise him, O ye servants of the LORD.

הללו יה הללו את־שׁם יהוה הללו עבדי יהוה

Matthew 11:20 verse
Then began he to upbraid the cities wherein most of his mighty works were done , because they repented not :

ΤΟΤΕ ΗΡΞΑΤΟ ΟΝΕΙΔΙΖΕΙΝ ΤΑς ΠΟΛΕΙς ΕΝ ΑΙς ΕΓΕΝΟΝΤΟ ΑΙ ΠΛΕΙΣΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙς ΑΥΤΟΥ ΟΤΙ ΟΥ ΜΕΤΕΝΟΗΣΑΝ

Job 39:22 verse
He mocketh at fear, and is not affrighted ; neither turneth he back from the sword.

ישׂחק לפחד ולא יחת ולא־ישׁוב מפני־חרב

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting