Search:עֲבַר -> עֲבַר

עֲבַר


ע ֲ ב ַ ר hex:#1506;#1458;#1489;#1463;#1512;
Search Google:עֲבַר

Zero אפסMark 4:26 verse
And he said , So is the kingdom of God, as if a man should cast seed into the ground ;

ΚΑΙ ΕΛΕΓΕΝ ΟΥΤΩς ΕΣΤΙΝ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΨΕΟΥ Ως ΑΝΨΡΩΠΟς ΒΑΛΗ ΤΟΝ ΣΠΟΡΟΝ ΕΠΙ ΤΗς ΓΗς

Proverbs 12:24 verse
The hand of the diligent shall bear rule : but the slothful shall be under tribute.

יד־חרוצים תמשׁול ורמיה תהיה למס

1 Kings 20:7 verse
Then the king of Israel called all the elders of the land, and said , Mark , I pray you, and see how this man seeketh mischief : for he sent unto me for my wives, and for my children, and for my silver, and for my gold ; and I denied him not.

ויקרא מלכ־ישׂראל לכל־זקני הארץ ויאמר דעו־נא וראו כי רעה זה מבקשׁ כי־שׁלח אלי לנשׁי ולבני ולכספי ולזהבי ולא מנעתי ממנו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting