Search:עָשָׂה -> עָשָׂה

עָשָׂה


ע ָ ש ׂ ָ ה hex:#1506;#1464;#1513;#1474;#1464;#1492;
Search Google:עָשָׂה

Zero אפסSong of Solomon 8:7 verse
Many waters cannot quench love, neither can the floods drown it: if a man would give all the substance of his house for love, it would utterly be contemned .

מים רבים לא יוכלו לכבות את־האהבה ונהרות לא ישׁטפוה אמ־יתן אישׁ את־כל־הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו

Titus 2:5 verse
To be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed .

ΣΩΦΡΟΝΑς ΑΓΝΑς ΟΙΚΟΥΡΓΟΥς ΑΓΑΨΑς ΥΠΟΤΑΣΣΟΜΕΝΑς ΤΟΙς ΙΔΙΟΙς ΑΝΔΡΑΣΙΝ ΙΝΑ ΜΗ Ο ΛΟΓΟς ΤΟΥ ΨΕΟΥ ΒΛΑΣΦΗΜΗΤΑΙ

Daniel 8:26 verse
And the vision of the evening and the morning which was told is true : wherefore shut thou up the vision ; for it shall be for many days.

ומראה הערב והבקר אשׁר נאמר אמת הוא ואתה סתם החזון כי לימים רבים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting