Search:עָשָׂה -> עָשָׂה

עָשָׂה


ע ָ ש ׂ ָ ה hex:#1506;#1464;#1513;#1474;#1464;#1492;
Search Google:עָשָׂה

Zero אפסEzekiel 46:3 verse
Likewise the people of the land shall worship at the door of this gate before the LORD in the sabbaths and in the new moons.

והשׁתחוו עמ־הארץ פתח השׁער ההוא בשׁבתות ובחדשׁים לפני יהוה

Esther 9:30 verse
And he sent the letters unto all the Jews, to the hundred twenty and seven provinces of the kingdom of Ahasuerus, with words of peace and truth,

וישׁלח ספרים אל־כל־היהודים אל־שׁבע ועשׂרים ומאה מדינה מלכות אחשׁורושׁ דברי שׁלום ואמת

Romans 3:9 verse
What then ? are we better than they? No, in no wise : for we have before proved both Jews and Gentiles, that they are all under sin ;

ΤΙ ΟΥΝ ΠΡΟΕΧΟΜΕΨΑ ΟΥ ΠΑΝΤΩς ΠΡΟΗΤΙΑΣΑΜΕΨΑ ΓΑΡ ΙΟΥΔΑΙΟΥς ΤΕ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΑς ΠΑΝΤΑς ΥΦ ΑΜΑΡΤΙΑΝ ΕΙΝΑΙ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting