Search:עד־אור -> עד־אור

עד־אור


ע ד ־ א ו ר hex:#1506;#1491;#1470;#1488;#1493;#1512;
Search Google:עד־אור

Zero אפס1 Corinthians 14:9 verse
So likewise ye, except ye utter by the tongue words easy to be understood, how shall it be known what is spoken ? for ye shall speak into the air.

ΟΥΤΩς ΚΑΙ ΥΜΕΙς ΔΙΑ ΤΗς ΓΛΩΣΣΗς ΕΑΝ ΜΗ ΕΥΣΗΜΟΝ ΛΟΓΟΝ ΔΩΤΕ ΠΩς ΓΝΩΣΨΗΣΕΤΑΙ ΤΟ ΛΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΕΣΕΣΨΕ ΓΑΡ ΕΙς ΑΕΡΑ ΛΑΛΟΥΝΤΕς

Nehemiah 3:11 verse
Malchijah the son of Harim, and Hashub the son of Pahathmoab, repaired the other piece, and the tower of the furnaces.

מדה שׁנית החזיק מלכיה בנ־חרם וחשׁוב בנ־פחת מואב ואת מגדל התנורים

Numbers 32:28 verse
So concerning them Moses commanded Eleazar the priest, and Joshua the son of Nun, and the chief fathers of the tribes of the children of Israel :

ויצו להם משׁה את אלעזר הכהן ואת יהושׁע בנ־נון ואת־ראשׁי אבות המטות לבני ישׂראל

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting