Search:פָּדָה -> פָּדָה

פָּדָה


פ ּ ָ ד ָ ה hex:#1508;#1468;#1464;#1491;#1464;#1492;
Search Google:פָּדָה

Zero אפס1 Kings 16:32 verse
And he reared up an altar for Baal in the house of Baal, which he had built in Samaria.

ויקם מזבח לבעל בית הבעל אשׁר בנה בשׁמרון

2 Corinthians 3:6 verse
Who also hath made us able ministers of the new testament ; not of the letter, but of the spirit : for the letter killeth , but the spirit giveth life .

Ος ΚΑΙ ΙΚΑΝΩΣΕΝ ΗΜΑς ΔΙΑΚΟΝΟΥς ΚΑΙΝΗς ΔΙΑΨΗΚΗς ΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΟς ΑΛΛΑ ΠΝΕΥΜΑΤΟς ΤΟ ΓΑΡ ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΕΙΝΕΙ ΤΟ ΔΕ ΠΝΕΥΜΑ ΖΩΟΠΟΙΕΙ

2 Chronicles 20:33 verse
Howbeit the high places were not taken away : for as yet the people had not prepared their hearts unto the God of their fathers.

אך הבמות לא־סרו ועוד העם לא־הכינו לבבם לאלהי אבתיהם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting