Search:פָּדוּי -> פָּדוּי

פָּדוּי


פ ּ ָ ד ו ּ י hex:#1508;#1468;#1464;#1491;#1493;#1468;#1497;
Search Google:פָּדוּי

Zero אפסLeviticus 4:35 verse
And he shall take away all the fat thereof, as the fat of the lamb is taken away from the sacrifice of the peace offerings ; and the priest shall burn them upon the altar, according to the offerings made by fire unto the LORD : and the priest shall make an atonement for his sin that he hath committed , and it shall be forgiven him.

ואת־כל־חלבה יסיר כאשׁר יוסר חלב־הכשׂב מזבח השׁלמים והקטיר הכהן אתם המזבחה על אשׁי יהוה וכפר עליו הכהן על־חטאתו אשׁר־חטא ונסלח לו

Hebrews 4:6 verse
Seeing therefore it remaineth that some must enter therein , and they to whom it was first preached entered not in because of unbelief :

ΕΠΕΙ ΟΥΝ ΑΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ ΤΙΝΑς ΕΙΣΕΛΨΕΙΝ ΕΙς ΑΥΤΗΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΨΕΝΤΕς ΟΥΚ ΕΙΣΗΛΨΟΝ ΔΙ ΑΠΕΙΨΕΙΑΝ

Genesis 37:19 verse
And they said one to another, Behold, this dreamer cometh .

ויאמרו אישׁ אל־אחיו הנה בעל החלמות הלזה בא

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting