Search:פָּנִים -> פָּנִים

פָּנִים


פ ּ ָ נ ִ י ם hex:#1508;#1468;#1464;#1504;#1460;#1497;#1501;
Search Google:פָּנִים

Zero אפסProverbs 26:2 verse
As the bird by wandering , as the swallow by flying , so the curse causeless shall not come .

כצפור לנוד כדרור לעוף כן קללת חנם לא תבא

Ezekiel 34:30 verse
Thus shall they know that I the LORD their God am with them, and that they, even the house of Israel, are my people, saith the Lord GOD.

וידעו כי אני יהוה אלהיהם אתם והמה עמי בית ישׂראל נאם אדני יהוה

Malachi 1:2 verse
I have loved you, saith the LORD. Yet ye say , Wherein hast thou loved us? Was not Esau Jacob's brother ? saith the LORD : yet I loved Jacob,

אהבתי אתכם אמר יהוה ואמרתם במה אהבתנו הלוא־אח עשׂו ליעקב נאמ־יהוה ואהב את־יעקב

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting