Search:פָּנִים -> פָּנִים

פָּנִים


פ ּ ָ נ ִ י ם hex:#1508;#1468;#1464;#1504;#1460;#1497;#1501;
Search Google:פָּנִים

Zero אפס1 Samuel 14:44 verse
And Saul answered , God do so and more also : for thou shalt surely die , Jonathan.

ויאמר שׁאול כה־יעשׂה אלהים וכה יוסף כי־מות תמות יונתן

Matthew 23:16 verse
Woe unto you, ye blind guides, which say , Whosoever shall swear by the temple, it is nothing ; but whosoever shall swear by the gold of the temple, he is a debtor !

ΟΥΑΙ ΥΜΙΝ ΟΔΗΓΟΙ ΤΥΦΛΟΙ ΟΙ ΛΕΓΟΝΤΕς Ος ΑΝ ΟΜΟΣΗ ΕΝ ΤΩ ΝΑΩ ΟΥΔΕΝ ΕΣΤΙΝ Ος Δ ΑΝ ΟΜΟΣΗ ΕΝ ΤΩ ΧΡΥΣΩ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ

Judges 21:23 verse
And the children of Benjamin did so , and took them wives, according to their number, of them that danced , whom they caught : and they went and returned unto their inheritance, and repaired the cities, and dwelt in them.

ויעשׂו־כן בני בנימן וישׂאו נשׁים למספרם מנ־המחללות אשׁר גזלו וילכו וישׁובו אל־נחלתם ויבנו את־הערים וישׁבו בהם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting