Search:פָּתָה -> פָּתָה

פָּתָה


פ ּ ָ ת ָ ה hex:#1508;#1468;#1464;#1514;#1464;#1492;
Search Google:פָּתָה

Isaiah 30:14 verse
And he shall break it as the breaking of the potters ' vessel that is broken in pieces ; he shall not spare : so that there shall not be found in the bursting of it a sherd to take fire from the hearth , or to take water withal out of the pit.

ושׁברה כשׁבר נבל יוצרים כתות לא יחמל ולא־ימצא במכתתו חרשׂ לחתות אשׁ מיקוד ולחשׂף מים מגבא

Psalms 49:14 verse
Like sheep they are laid in the grave ; death shall feed on them; and the upright shall have dominion over them in the morning ; and their beauty shall consume in the grave from their dwelling.

כצאן לשׁאול שׁתו מות ירעם וירדו בם ישׁרים לבקר וצירם לבלות שׁאול מזבל לו

Psalms 35:22 verse
This thou hast seen , O LORD : keep not silence : O Lord, be not far from me.

ראיתה יהוה אל־תחרשׁ אדני אל־תרחק ממני

If you’ve had your head buried in the sand for the last several years
and haven’t been paying attention, a handful of billionaires in Silicon Valley
now have control over what you say and who you’re allowed to say it to.
footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting