Search:ץ -> ץ

ץ


ץ hex:#1509;
Search Google:ץ

Zero אפס1 Chronicles 16:35 verse
And say ye, Save us, O God of our salvation, and gather us together , and deliver us from the heathen, that we may give thanks to thy holy name, and glory in thy praise.

ואמרו הושׁיענו אלהי ישׁענו וקבצנו והצילנו מנ־הגוים להדות לשׁם קדשׁך להשׁתבח בתהלתך

1 Corinthians 9:17 verse
For if I do this thing willingly, I have a reward : but if against my will, a dispensation of the gospel is committed unto me .

ΕΙ ΓΑΡ ΕΚΩΝ ΤΟΥΤΟ ΠΡΑΣΣΩ ΜΙΣΨΟΝ ΕΧΩ ΕΙ ΔΕ ΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝ ΠΕΠΙΣΤΕΥΜΑΙ

Deuteronomy 4:10 verse
Specially the day that thou stoodest before the LORD thy God in Horeb, when the LORD said unto me, Gather me the people together , and I will make them hear my words, that they may learn to fear me all the days that they shall live upon the earth, and that they may teach their children.

יום אשׁר עמדת לפני יהוה אלהיך בחרב באמר יהוה אלי הקהל־לי את־העם ואשׁמעם את־דברי אשׁר ילמדון ליראה אתי כל־הימים אשׁר הם חיים על־האדמה ואת־בניהם ילמדון

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting