Search:ץ -> ץ

ץ


ץ hex:#1509;
Search Google:ץ

Zero אפסIsaiah 23:17 verse
And it shall come to pass after the end of seventy years, that the LORD will visit Tyre, and she shall turn to her hire, and shall commit fornication with all the kingdoms of the world upon the face of the earth.

והיה מקץ שׁבעים שׁנה יפקד יהוה את־צר ושׁבה לאתננה וזנתה את־כל־ממלכות הארץ על־פני האדמה

Jeremiah 10:4 verse
They deck it with silver and with gold ; they fasten it with nails and with hammers, that it move not.

בכסף ובזהב ייפהו במסמרות ובמקבות יחזקום ולוא יפיק

1 Samuel 3:20 verse
And all Israel from Dan even to Beersheba knew that Samuel was established to be a prophet of the LORD.

וידע כל־ישׂראל מדן ועד־באר שׁבע כי נאמן שׁמואל לנביא ליהוה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting