Search:ץ -> ץ

ץ


ץ hex:#1509;
Search Google:ץ

Zero אפסJeremiah 36:10 verse
Then read Baruch in the book the words of Jeremiah in the house of the LORD, in the chamber of Gemariah the son of Shaphan the scribe , in the higher court, at the entry of the new gate of the LORD'S house, in the ears of all the people.

ויקרא ברוך בספר את־דברי ירמיהו בית יהוה בלשׁכת גמריהו בנ־שׁפן הספר בחצר העליון פתח שׁער בית־יהוה החדשׁ באזני כל־העם

Exodus 39:38 verse
And the golden altar, and the anointing oil, and the sweet incense, and the hanging for the tabernacle door,

ואת מזבח הזהב ואת שׁמן המשׁחה ואת קטרת הסמים ואת מסך פתח האהל

Psalms 106:5 verse
That I may see the good of thy chosen, that I may rejoice in the gladness of thy nation, that I may glory with thine inheritance.

לראות בטובת בחיריך לשׂמח בשׂמחת גויך להתהלל עמ־נחלתך

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting