Search:ץ -> ץ

ץ


ץ hex:#1509;
Search Google:ץ

Zero אפס2 Kings 14:4 verse
Howbeit the high places were not taken away : as yet the people did sacrifice and burnt incense on the high places.

רק הבמות לא־סרו עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות

Acts 1:23 verse
And they appointed two, Joseph called Barsabas, who was surnamed Justus, and Matthias.

ΚΑΙ ΕΣΤΗΣΑΝ ΔΥΟ ΙΩΣΗΦ ΤΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΒΑΡΣΑΒΒΑΝ Ος ΕΠΕΚΛΗΨΗ ΙΟΥΣΤΟς ΚΑΙ ΜΑΨΨΙΑΝ

1 Samuel 6:8 verse
And take the ark of the LORD, and lay it upon the cart ; and put the jewels of gold, which ye return him for a trespass offering, in a coffer by the side thereof; and send it away , that it may go .

ולקחתם את־ארון יהוה ונתתם אתו אל־העגלה ואת כלי הזהב אשׁר השׁבתם לו אשׁם תשׂימו בארגז מצדו ושׁלחתם אתו והלך

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting