Search:ץ -> ץ

ץ


ץ hex:#1509;
Search Google:ץ

Zero אפסMatthew 2:9 verse
When they had heard the king, they departed ; and, lo , the star, which they saw in the east, went before them, till it came and stood over where the young child was .

ΟΙ ΔΕ ΑΚΟΥΣΑΝΤΕς ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩς ΕΠΟΡΕΥΨΗΣΑΝ ΚΑΙ ΙΔΟΥ Ο ΑΣΤΗΡ ΟΝ ΕΙΔΟΝ ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΡΟΗΓΕΝ ΑΥΤΟΥς ΕΩς ΕΛΨΩΝ ΕΣΤΑΨΗ ΕΠΑΝΩ ΟΥ ΗΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙΟΝ

Jeremiah 9:24 verse
But let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the LORD which exercise lovingkindness, judgment, and righteousness, in the earth : for in these things I delight , saith the LORD.

כי אמ־בזאת יתהלל המתהלל השׂכל וידע אותי כי אני יהוה עשׂה חסד משׁפט וצדקה בארץ כי־באלה חפצתי נאמ־יהוה

1 Chronicles 22:18 verse
Is not the LORD your God with you? and hath he not given you rest on every side ? for he hath given the inhabitants of the land into mine hand ; and the land is subdued before the LORD, and before his people.

הלא יהוה אלהיכם עמכם והניח לכם מסביב כי נתן בידי את ישׁבי הארץ ונכבשׁה הארץ לפני יהוה ולפני עמו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting