Search:צ -> צ

צ


צ hex:#1510;
Search Google:צ

Zero אפס2 Peter 3:6 verse
Whereby the world that then was, being overflowed with water, perished :

ΔΙ ΩΝ Ο ΤΟΤΕ ΚΟΣΜΟς ΥΔΑΤΙ ΚΑΤΑΚΛΥΣΨΕΙς ΑΠΩΛΕΤΟ

2 Samuel 8:11 verse
Which also king David did dedicate unto the LORD, with the silver and gold that he had dedicated of all nations which he subdued ;

גמ־אתם הקדישׁ המלך דוד ליהוה עמ־הכסף והזהב אשׁר הקדישׁ מכל־הגוים אשׁר כבשׁ

Exodus 16:15 verse
And when the children of Israel saw it, they said one to another, It is manna : for they wist not what it was. And Moses said unto them, This is the bread which the LORD hath given you to eat.

ויראו בני־ישׂראל ויאמרו אישׁ אל־אחיו מן הוא כי לא ידעו מה־הוא ויאמר משׁה אלהם הוא הלחם אשׁר נתן יהוה לכם לאכלה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting