Search:צֶפַע -> צֶפַע

צֶפַע


צ ֶ פ ַ ע hex:#1510;#1462;#1508;#1463;#1506;
Search Google:צֶפַע

Zero אפסExodus 9:34 verse
And when Pharaoh saw that the rain and the hail and the thunders were ceased , he sinned yet more , and hardened his heart, he and his servants.

וירא פרעה כי־חדל המטר והברד והקלת ויסף לחטא ויכבד לבו הוא ועבדיו

Luke 11:14 verse
And he was casting out a devil, and it was dumb. And it came to pass , when the devil was gone out , the dumb spake ; and the people wondered .

ΚΑΙ ΗΝ ΕΚΒΑΛΛΩΝ ΔΑΙΜΟΝΙΟΝ ΚΩΦΟΝ ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΕ ΤΟΥ ΔΑΙΜΟΝΙΟΥ ΕΞΕΛΨΟΝΤΟς ΕΛΑΛΗΣΕΝ Ο ΚΩΦΟς ΚΑΙ ΕΨΑΥΜΑΣΑΝ ΟΙ ΟΧΛΟΙ

Nehemiah 10:33 verse
For the shewbread , and for the continual meat offering, and for the continual burnt offering, of the sabbaths, of the new moons, for the set feasts, and for the holy things, and for the sin offerings to make an atonement for Israel, and for all the work of the house of our God.

ללחם המערכת ומנחת התמיד ולעולת התמיד השׁבתות החדשׁים למועדים ולקדשׁים ולחטאות לכפר על־ישׂראל וכל מלאכת בית־אלהינו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting