Search:צָפַף -> צָפַף

צָפַף


צ ָ פ ַ ף hex:#1510;#1464;#1508;#1463;#1507;
Search Google:צָפַף

Zero אפסHosea 6:8 verse
Gilead is a city of them that work iniquity, and is polluted with blood.

גלעד קרית פעלי און עקבה מדם

Acts 28:27 verse
For the heart of this people is waxed gross , and their ears are dull of hearing , and their eyes have they closed ; lest they should see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and should be converted , and I should heal them.

ΕΠΑΧΥΝΨΗ ΓΑΡ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙς ΩΣΙΝ ΒΑΡΕΩς ΗΚΟΥΣΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥς ΟΦΨΑΛΜΟΥς ΑΥΤΩΝ ΕΚΑΜΜΥΣΑΝ ΜΗΠΟΤΕ ΙΔΩΣΙΝ ΤΟΙς ΟΦΨΑΛΜΟΙς ΚΑΙ ΤΟΙς ΩΣΙΝ ΑΚΟΥΣΩΣΙΝ ΚΑΙ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΣΥΝΩΣΙΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΘΩΣΙΝ ΚΑΙ ΙΑΣΟΜΑΙ ΑΥΤΟΥς

Acts 23:14 verse
And they came to the chief priests and elders, and said , We have bound ourselves under a great curse, that we will eat nothing until we have slain Paul.

ΟΙΤΙΝΕς ΠΡΟΣΕΛΨΟΝΤΕς ΤΟΙς ΑΡΧΙΕΡΕΥΣΙΝ ΚΑΙ ΤΟΙς ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙς ΕΙΠΑΝ ΑΝΑΨΕΜΑΤΙ ΑΝΕΨΕΜΑΤΙΣΑΜΕΝ ΕΑΥΤΟΥς ΜΗΔΕΝΟς ΓΕΥΣΑΣΨΑΙ ΕΩς ΟΥ ΑΠΟΚΤΕΙΝΩΜΕΝ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting