Search:צָפַף -> צָפַף

צָפַף


צ ָ פ ַ ף hex:#1510;#1464;#1508;#1463;#1507;
Search Google:צָפַף

Zero אפס2 Kings 11:7 verse
And two parts of all you that go forth on the sabbath, even they shall keep the watch of the house of the LORD about the king.

ושׁתי הידות בכם כל יצאי השׁבת ושׁמרו את־משׁמרת בית־יהוה אל־המלך

Jeremiah 6:9 verse
Thus saith the LORD of hosts, They shall throughly glean the remnant of Israel as a vine : turn back thine hand as a grapegatherer into the baskets.

כה אמר יהוה צבאות עולל יעוללו כגפן שׁארית ישׂראל השׁב ידך כבוצר על־סלסלות

Exodus 7:1 verse
And the LORD said unto Moses, See , I have made thee a god to Pharaoh : and Aaron thy brother shall be thy prophet.

ויאמר יהוה אל־משׁה ראה נתתיך אלהים לפרעה ואהרן אחיך יהיה נביאך

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting